Friday, 18 September 2015

Проф. Александар Грубић почасни цлан ИНХИГЕА

Част нам је да поделимо вест да је проф. Александару Грубићу додељно почасно чланство ИНХИГЕА (INHIGEO Honorary Senior Member).

Thursday, 28 May 2015

Секција добила придружни статус ИНХИГЕА

Одлуком Управе ИНХИГЕО, Секцијаза историју геологије је добила статус придружени статус ИНХИГЕА “Affiliated with the International Commission on the History of Geological Sciences (INHIGEO)”.

Thursday, 2 April 2015

Записник са састанка Секције (01.04.2015)

ZAPISNIK
sa sednice Sekcije za istoriju geologije SGD održane 01.04.2015
(SGD, Đušina 7, Beograd)

Prisutni: Aleksandar Grubić, Milan Sudar, Nenad Banjac, Zoran Stevanović, Ljupko Rundić

Dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice od 23.01.2015
2. Informacije u vezi proslave 125 godina SGD
3. Monografija 125 godina SGD

1. Lj. Rundić je ranije e-mailom poslao Zapisnik sa prethodne sednice. Isti je usvojen bez primedbi, jednoglasno.
2. Z. Stevanović je izvestio o razgovorima u Rektoratu Univerziteta u Beogradu u vezi sa proslavom 125 godina SGD i postavljanju prigodne Spomen ploče na zgradi Rektorata gde je naše Društvo i osnovano 1891. Razgovori su obavljeni i očekuje se da tokom aprila-maja Rektorski kolegijum prihvati ovu inicijativu. Izneo je idejno rešenje šta bi trebalo da piše na samoj ploči što je jednoglasno prihvaćeno. Ploča bi trebalo da bude postavljena na fasadi zgrade, sa unutrašnje – dvorišne strane. Prihvaćeno je i da centralna proslava 125 godina SGD bude u svečanoj Sali Rektorata, kada bi se i otkrila spomen ploča. O materijalu od koga će biti ploča izgrađena biće govora kasnije nakon određenih konsultacija (zadužen ZS). A. Grubić je dodao da će zajedno sa ZS obići zgradu Rektorata i prostorije gde je Društvo osnovano i prikupiti dodatne informacije i fotografije.
Lj. Rundić je obavestio prisutne o mogućnosti da SGD aplicira za neko od republičkih odlikovanja. Analizom postojećeg Zakona o odlikovanjima Republike Srbije, SGD kao naučno udruženje može konkuristai za Sretenjski orden koji se dodeljuje 2 puta godišnje – u februaru i junu. Za to je potrebno da se podnese predlog od strane ovlašćenog predlagača. Usvojeno je da je najbolje na predlagač bude Rudarsko-geološki fakultet uz podršku SANU. O bližim uslovima i drugim detaljima zatražićemo informacije u Kancelariji Predsednika Republike koja i prima takve zahteve (zadužen LjR). Takođe je napomenuto (u odsustvu T. Gaudenjija) da je neophodno ubrzati proceduru oko aplikacije za izdavanje prikladne poštanske marke povodom jubileja Društva (naknadno se saznalo da je TG već preduzeo prve korake).
Lj. Rundić je obavestio prisutne da je Sekcija, u međuvremenu, od poslednjeg sastanka 23.01.2015, ispunila na vreme sve redovne obaveze prema INHIGEO: poslat godišnji Izveštaj za 2014, aplikacija Sekcije za pridruženog člana  (affilliate association), prikaz monografije Srpsko rudarstvo i geologija u drugoj polovini XX veka. S obzirom da je u korespodenciji sa sekretarom INHIGEO B. Cooper-om, naglašeno da se za kandidaturu A. Grubića za INHIGEO senior member, sva dokumentacija mora prevesti na engleski jezik, to je taj posao odložen dok se ne kompletira i prevede lista publikacija A. Grubića.
3. A. Grubić je izvestio da je napisao sva svoja zaduženja tj. tekst vezan za Osnivanje i period rada Društva do 1921. godine (21 strana teksta sa referencama). Predložio je i šta od ilustracija i fotografija treba da uđe u tekst i pojedine blokove u tekstu (npr. Kapetan-Mišino zdanje, portret Jovana Žujovića, Žujovićev čekić sa potpisima članstva, originalni rukom ispisani prvi spisak članova i dr..). Posebno će biti date fotografije 6-7 najznačajnijih ličnosti iz tog doba: Lj. Klerića, S. Lozanića, S. Uroševića, S. Radovanovića. P. Pavlovića, D. Antule i J. Mihajlovića. Naravno, poželjne su i druge zanimljive fotografije i faksimili dokumenata. N. Banjac koji je zadužen za period 1922-1945 je napisao 14 strana teksta u koji je ubacio i samo nekoliko važnih ilustracija (npr. prva geološka karta Beograda u koloru i još neke zanimljive fotografije). Naglasio je da taj tekst ima još da doradi. M. Sudar,  zadužen za važan period u radu SGD (1946-1991) je informisao da je napisao 5 strana (nešto u tezama), koje se u daljem periodu trebaju razraditi iako nije siguran u obim tog teksta jer se dosta toga ponavlja iz ranijih spomenica. Posle kraće diskusije i sugestija, zaključeno je da je to jako važan period istorije SGD i da on mora biti i adekvatno zastupljen u knjizi (predlog je da se proširi na puno više strana sirovog teksta). Svi drugi članovi Redakcije će pomoći koliko treba. Lj. Rundić je izvestio da je napisao najvažnije detalje o aktivnosti SGD u II veku postojanja (na oko 9 strana), mada taj tekst nije finalno sređen. Prikupio je i brojne ilustracije i fotografije.
Z. Stevanović je dostavio svim članovima Redakcije fotokopirane priloge iz arhive i foto-dokumentacije akademika Petra Stevanovića, bivšeg predsednika SGD a koje imaju veliki značaj za buduću monografiju.
Pored ovog glavnog teksta i ilustracija unjutar njega, posebno će biti dato i sledeće:
posebne fotografije kao jedna vrsta albuma na kraju pojedinih celina i cele knjige,
lista svih izdanja SGD i naslovne strane reprezentativnih publikacija,
lista svih predsednika SGD (+ njihove kratke biografije?) – posebno i detaljnije o J. Žujoviću
lista počasnih i inostranih članova,
lista najvažnijih događaja u istoriji SGD - hronološki i sl.).
M. Sudar je izvestio o postojanju mogućnosti da SGD dobije donaciju za štampanje ove knjige od strane ambasadora Azerbejdžana.

Zaključak: sve tekstove predati Lj. Rundiću u elektronskoj formi (font Times New Roman 12) kako bi se sav rukopis objedinio. U tekstu navesti poziciju određene ilustracije, faksimila ili fotogtrafije.
Sledeća sednica će biti zakazana za petak, 08.maj 2015 na istom mestu i u isto vreme.


    U Beogradu, 01.04. 2015.               
Zapisnik sastavio:               
Lj. Rundić

Sunday, 25 January 2015

Записник ca састанка Секције (23.1.2015.)


ZAPISNIK

sa sednice Sekcije za istoriju geologije SGD održane 23.01.2015
(spomen soba geologije, Kamenička 6, Beograd)

Prisutni: Aleksandar Grubić, Milan Sudar, Nenad Banjac, Zoran Stevanović, Ljupko Rundić, Tivadar Gaudenyi i Mladjen Jovanović

Dnevni red:


 1. Izveštaj za INHIGEO za 2014.
 2. Priključenje Sekcije u INHIGEO kao pridruženog člana
 3. Projekat INHIGEO VIRTUAL BIBLIOGRAPHY
 4. Predlog za INHIGEO senior member
 5. Monografija 125 godina SGD
 6. Razno


 1. Predsednik Sekcije Lj. Rundić izneo je draft verziju Izveštaja, i pomenuo najvažnije dogadjaje i aktivnosti Sekcije tokom 2014 godine (Izbor rukovodstva Sekcije za period 2014-2016, pripreme za obležavanje jubileja 125 g. SGD, skeniranje svih ranijih posebnih izdanja SGD, učestvovanje na XVI nacionalnom kongresu geologa u D. Milanovcu, aktivno učešće u diskusiji oko Zakona o geoloskim istraživanjima i pitanju licenciranja geologa u Srbiji, saradnja sa INHIGEO Bordom i dr.). A. Grubić je dopunio taj predlog sa dve tačke: a) Organizacija izložne Geološko blago Srbije (RGF u maloj galeriji SANU) gde su naši članovi imali pozivno predavanje (A. Grubić – Istorija srpske geologije), b) publikovana je monografija Srpsko rudarstvo i geologija u drugoj polovini XX veka (2014, glavni urednik S. Vujić) gde su naši članovi bili deo autorskog tima (A. Grubić, Lj. Rundić).
 2. Lj. Rundić je obavestio prisutne da je naša Sekcija dobila poziv da se samostalno priključi INHIGEO kao pridruženi član (Affilliate Association). Sekretar Sekcije T. Gaudenyi detaljno je obrazložio taj poziv i nakon kraće diskusije, svi prisutni su podržali ovaj predlog. Sekretar će tokom januara i realizovati tu aktivnost. A. Grubić je podsetio da je incijativa za pokretanja Sekcije predložena prilikom obeležavanja 100 godina SGD, kada je predloženo formiranje Sekcija i da se uvede na osnovim studijama predmet Istorija geologije (Sekcija se oformila 27. juna 1991, odlukom godišnje Skupštine SGD, dok je drugi predlog realizovan tek 2007 prilikom prelaska na nove studijske programe po tzv. Bolonji).
 3. Lj. Rundić je obavestio prisutne da je pri INHIGEO pokrenut projekat pod nazivom INHIGEO VIRTUAL BIBLIOGRAPHY. Naša želja je da se i mi priključimo tom projektu i pošaljemo listu referenci koje su pisali članovi INHIGEO-Srbija tokom proteklih decenija kako bi informisali i druge članove INHIGEO zajednice o našoj dugogodišnjoj aktivnosti. Trenutno nema jasnih naznaka da li je taj Projekat aktivan ili ne. U svakom slučaju, mi smo spremni da participiramo i prikupili smo listu od 176 referenci INHIGEO članova iz Srbije, koje govore o istorijatu geologije u svetu i Srbiji, pionirima naše geologije, velikanima svetske geologije i slično. Ukoliko je Projekat kod INHIGEO zamrznut, ovu aktivnost ćemo iskoristiti da tu listu prikažemo preko SGD.
 4. Na inicijativu predsednika i sekretara Sekcije, što su podržali i drugi članovi, sekretar T. Gaudenyi je obrazložio predlog da se naš dugogodišnji član i počasni član SGD, Aleksandar Grubić, predloži za „INHIGEO Senior Member“. Predlog je jednoglasno prihvaćen a laureat se zahvalio na ukazanoj počasti prisećajući se tih prvih koraka kada je primljen u INHIGEO komisiju.
 5. Na sastanku užeg Redakcionog odbora monografije 125 godina SGD, koji je prethodio ovoj sednici, dogovorena je dinamika oko pisanja monografije 125 godina SGD. Autori koji su zaduženi za pojedine periode u istoriji SGD su informisali koliko su trenutno uradili. A. Grubić je izvestio da je napisao prvi deo svog zaduženja koje se odnosi na period Osnivanja SGD a da drugi deo, koji se odnosi na period 1891-1921 je u pripremi. Tu je obavestio prisutne o nekim važnim detaljima iz tog vremena a posebno o nekim značajnim godinama (npr. 1897 i 1909 godina). N. Banjac koji je zadužen za period 1922-1945 je izvestio da osim nešto prikupljene literature drugo ništa nije uradio za sada. Sličan stav imao je i M. Sudar koji je zadužen za najaktivniji period u radu SGD, a to je period od 1946-1991. Posle kraće diskusije i sugestija A. Grubića, prihvatio je da pripremi za sledeći sastanak jedan deo materijala za knjigu. Svakako da će mu i svi drugi članovi Redakcije u tome pomoći ukoliko zatreba. Konstatovano je da treba koristiti već postojeće monografije o SGD, koje su izašle u tom periodu, kao bazne reference. Lj. Rundić je izvestio da je napisao najvažnije detalje o aktivnosti SGD u vidu teza koje treba dalje razradjivati a odnose se na period 1992-2015. Z. Stevanović je rekao da, pošto je zadužen za Uvod i Epilog, nema mnogo obaveza u tom smislu i stoji na raspolaganju kolegama da im pomogne, prvenstveno u domenu istorijata hidrogeologije u nas kao i uvidu u sređenu, bogatu arhivu dokumenata pokojnog P. Stevanovića. Podsetio je, kao aktuelni predsednik SGD, na još neke važne detalje oko monografije (veliki broj fotografija unutra glavnog teksta + posebno fotografije kao jedna vrsta albuma na kraju pojedinih celina i cele knjige, spisak svih predsednika SGD, počasnih i inostranih članova i sl.). Predložio je i dinamiku oko izrade knjige, s čime su se svi složili. Dogovor je da bi optimalno bilo da sredjen tekst bude gotov tokom oktobra 2015. Njegova želja a i svih drugih je da se knjiga promoviše upravo 10/23.februara 2016, na 125 godina SGD. Po pitanju finansijskih troškova, izneo je određenu kalkulaciju i podsetio da bi svi morali da daju svoj maksimum kako bi obezbedili što više sponzora jer SGD trenutno nije u poziciji da sam to izfinansira. Pokazao je i jedan lep primer novije knjige slične tematike, koja bi mogla biti putokaz ka konačnom izgledu naše monografije. T. Gaudenyi je izvestio da je pripremio i skenirao većinu posebnih publikacija i Zapisnika SGD i drugo što će biti sastavni deo posebnih poglavlja u monografiji. M. Jovanović je informisao da je u mogućnosti da skenira sve fotografije za potrebe monografije i ubraza proces pripreme knjige. Nakon svega, dogovoreno je da sledeći sastanak Redakcionog odbora bude krajem marta 2015 o čemu će svi biti na vreme obavešteni. Na tom sastanku, osim preseka stanja radova na knjizi, biće reči i o samoj koncepciji i pojedinim detaljima unutar samog teksta.
 6. Lj. Rundić je podsetio na ranije stavove naše Sekcije da se započnu pregovori sa Rektoratom oko postavljanja Spomen ploče SGD povodom 125 godina postojanja u zgradi Rektorata na Studentskom trgu. Predsednik SGD Z. Stevanović je preuzeo na sebe početne aktivnosti u tom smislu i izvestio je da će uskoro imati razgovore na tu temu u Rektoratu. Osim toga, izvidiće potencijalne opcije od koje vrste materijala bi mogla biti takva ploča (npr. kamen, mesing ili drugo). U dogovoru sa ostalim članovima Komisije, kasnije bi se pripremio i sam tekst za ploču. T. Gaudenyi je predložio da se povodom tog jubileja štampa i prigodna poštanska marka i preuzeo pripeme vezano za tu aktivnost. Lj. Rundić je predložio da se krene u aktivnost oko predlaganja SGD za neki od Ordena koji dodeljuje Kancelarija Predsednika Republike Srbije i obavezao se da će on izvideti tu mogućnost. Svi ovi predlozi su jednoglasno prihvaćeni. T. Gaudenyi je informisao da je prisustvovao sednici Komisije za istoriju geologije Mađarskog geološkog društva gde se govorilo o istoriji geologije i ulozi Mađarskog geološkog instituta u geološkom kartiranju zapadne Srbije i susednih oblasti, npr. radovi Locija (Lóczy) tokom Velikog rata (godina 1916-17).


U Beogradu, 23.01.2015. 
Lj. Rundić

T. Gaudenyi

Thursday, 20 February 2014

Записник са састанка Секције (19.02.2014)

ZAPISNIK
sa sastanka Sekcije za istoriju geologije SGD 
održane 19.02.2014 (Spomen soba J. Žujovića, RGF, Kamenička 6, Beograd)

Prisutni: Ivan Antonijević, Milan Sudar, Zoran Stevanović, Ljupko Rundić i Tivadar Gaudenyi
Opravdano odsutni: Mlađen Jovanović, Aleksandar Grubić i Vidojko Jović

Dnevni red:

1.Usvajanje godišnjeg Izveštaja o radu Sekcije za 2013 koji ce biti poslat u INHIGEO.
2.Usvajanje predloga formata i sadržaja za monografiju „125 godina Srpskog geološkog društva“ (predlog A. Grubić i Lj. Rundić)
3.Razno

1.Z. Stevanović smatra da se u Izveštaju, konstatacija o lošem stanju knjižnice SGD ne može vezati za NATO agresiju 1999, jer ista nije bila meta napada nego je to više pitanje samog SGD. Uz tu malu korekciju koja je prihvaćena, i ceo Izveštaj je prihvaćen. T. Gaudenyi je izvestio o novim članovima INHIGEO iz Srbije i da će se ubuduće slati redovni izveštaji iz Srbije ka toj organizaciji tj. IUGS.
2.Na sednici je razmatram okvirni predlog formata i sadržaja buduće monografije koja bi trebalo da bude štampana u povodu obeležavanja 125 godina od osnivanja SGD, 2016. godine. Izvestilac je bio Lj. Rundić, u odsusutvu A. Grubića, koji su ranije napravili taj predlog. U načelu, prihvaćen je ponuđeni okvir i sadržaj poglavlja u monografiji: dvostubačan srpsko-engleski tekst - paralelno, tvrdi povez, prošiveno, korice pun kolor. Poglavlja se, osim Uvoda i krajnjeg poglavlja Epilog (ili Vizija), odnose na najznačajnije periode u istoriji SGD (Osnivanje, 1891-1921, 1922-1945, 1946-1991, 1992-2015). Z. Stevanović smatra da ponuđeni format knjige B4 nije prikladan jer je suviše veliki i nezgodan za distribuciju i deponovanje na policama. Svi prisutni su, na kraju diskusije, imali slično mišljenje i smatraju da bi format trebalo biti manji (sličan monografiji iz 1951, umanjeni A4 format). U diskusiji su učestvovali svi prisutni. I. Antonijević je naglasio da posebnu pažnju treba obratiti na najvažnije periode (prekretnice i dostignuća) u radu SGD i smatra da je period posle II svetskog rata bio najvažniji period za razvoj geologije u Srbiji. On je još dodao da posebnu pažnju treba obratiti na donošenje novih statuta, jer taj akt je regulisao rad i ciljeve Društva. Z. Stevanović smatra da bi, u svakom poglavlju, trebalo imati utvrđeni redosled prikaza materije (kliše) kako bi knjiga imala ujednačen stil (društvene okolnosti u tom periodu, aktivnost Društva i tako redom). On navodi i da se posebno moraju dati imena svih dosadašnjih predsednika SGD i njihove biografije. Pored toga, dužna pažnja mora biti posvećena osnivaču i dugogodišnjem predsedniku SGD Jovanu Žujoviću. T. Gaudenyi je dodao da bi u u tekstu bilo dobro posebno izdvojiti najvažnije momente iz istorije SGD u vidu tabele kao i reprezentativna izdanja odnosno publikacije. Svakako da i materijal koji već postoji u ranijim Spomenicama SGD (1951, 1991) treba maksimalno iskoristiti. Iako ne misli da mora postojati kliše, Lj. Rundić navodi da se mora voditi računa o veličini knjige, broju strana i tome da u njoj treba biti samo ono što će biti lična karta SGD tokom tih 125 godina postojanja. Svi predlozi su jednoglasno usvojeni. Povereno je A. Grubiću i Lj. Rundiću da, što pre, dalje razrade prihvaćeni model knjige i konkretizuju obim i sadržaj u okviru svakog poglavlja. Nakon toga, biće podeljena konkretna zaduženja i otpočeo bi rad na monografiji.
3.Pod tekućim pitanjima, T. Gaudenyi je predložio da se povodom XVI Kongresa geologa Srbije u maju 2014.g., pripremi DVD izdanje sa kompletom svih Zbornika sa ranijih kongresa geologa Jugoslavije i Srbije. Taj predlog će biti upućen Upravi SGD.

Lj. Rundić
T. Gaudenyi

Tuesday, 23 April 2013

Записник са састанка Секције за историју геологије СГД (17.04.2013)

ЗАПИСНИК
са састанка Секције за историју геологије СГД
одржане 17.04.2013 (соба Јована Жујовића, ЕФ-РГФ, Каменичка 6)

Присутни: Aлександар Грубић, Иван Антонијевић, Милан Судар, Ненад Бањац, Зоран Стевановић, Љупко Рундић и Тивадар Гаудењи.
Оправдано одсутни: Млађен Јовановић, Илија Ђоковић и Видојко Јовић.

Дневни ред:

1. I седница Редакционог одбора за монографију 125 година Српског геолошког друштва
2. Текућа питaња

1. На седници су покренута основна птања која се тичу концепције изгледа и садржаја будуће монографије, која би требало да буде штампана у поводом обележавања 125 година од оснивања СГД, 2016. године. Сви присутни су изразили задовољство што је покренуто ово питање и што има довољно времена да се то и реализује на прави начин. У дискусији су учествовали сви присутни који су се сагласили да монографија треба да буде репрезентативна, илустративна и обавезно и на енглеском језику. O томе дали ће се припремати само једна књига у којој ће бити двојезична штампа (српски и енглески) или ће то бити две посебне књиге остаје да се реши на некој од следећих седница. Свакако да прикупљени материјал који већ постоји у ранијим Споменицама СГД (1951, 1991) треба максимално искористити, бивши Председници СГД (А. Грубић и И. Антонијевић) сматрају да је неопходно и важно нагласити неколико ставки из историje СГД: хронолошки најважнији моменти, године/прекретнице у развоју Друштва, достигнућа СГД која су била у синергији са геолошким истраживањима и слично. Т. Гаудењи је изнео и конкретне предлоге у погледу сарджаја и основних поглавља монографије које би хронолошки приказивале рад СГД (оснивање, период до I светског рата, период између два светска рата, и тако редом до данашњих дана). З. Стевановић је предложио дапоред тога дужа пажња мора бити посвећена оснивачу и дугогодишњем Председнку СГД Јовану Жујовићу. Сматра да књига треба да буде једностубачна, двојезично издање са доста илустрација. Предложио je да A. Грубић и Љ. Рундић ураде први нацрт садржаја будуће монографије и презентују на следећем састанку Редакције, што је једногласно прихваћено. Рундић је апеловао на све а поготово на раније председнике СГД ако имају, да учине доступним све оригиналне документе из историје СГД а нарочито старе фотографије. Већина присутних сматра да питање трошкова припреме и штампе такве монографије неће бити неки велики пробелм за Управу СГД, а ту су и потенцијални спонзори НИС-Газпромњефт, приватне геол. компаније, ресорна министарства и др.).


2. Под текућим питањима, A. Грубић je предложио да се поводом прославе 125 година СГД, поразмисли о покретању процедуре да СГД буде одликован прикладним орденом. Рундић је предложио да у оквиру поменуте прославе Управа СГД иницира и спроведе постављање спомен плоче СГД у Ректорату Универзитета у Београду, у згради где је и основано Друштво далеке 1891. године. Оба предлога су прихваћена.

Следећи састанак Редакционог одбора је договорен за почетак јуна (пре Годишње скупштине СГД која ће бити 12. јуна 2013).


Љ. Рундић
Т. Гаудењи

Tuesday, 9 April 2013

Састанак Уређивачког одбора монографије поводом 125 година постојања СГД

У среду, 17.04.2013 са почеком од 13 часова у Спомен соби Јована Жујовића (ЕФ-РГФ, Каменичка 6) Секција за историју геологије СГД и остали чланови Уређивачког одбора ће одржати први састанак о концепцији и садржају монографије поводом 125 година постојања СГД.